Stellingen

Stelling 28: Psychiatrie en het brein


Het is lastig om psychiatrische aandoeningen te diagnosticeren en te behandelen. Minder focus op gedrag, en meer op abnormaliteiten in de hersenen (zogenaamde biologische markers), kan een uitkomst bieden.

 

De stelling:

Neurobiologische markers zouden diagnostische criteria moeten zijn voor psychiatrische aandoeningen.


» Lees verder

Stelling 27: ADHD in de mode


Tegenwoordig wordt de diagnose ADHD snel gesteld. Maar hebben de kinderen van tegenwoordig ook écht meer aandachtsproblemen en last van hyperactiviteit vergeleken met vroeger? Of is de diagnose niet heel erg betrouwbaar op basis van de DSM-V?

 

De stelling:

ADHD wordt te makkelijk gediagnosticeerd, dus moeten we meer gaan kijken naar meetbare afwijkingen in de hersenen.


» Lees verder

Stelling 26: Fit brein


Bewegen is gezond. Niet alleen voor je conditie, maar ook voor je hersenen. Als je vroeg begint en het volhoudt, bouw je een ‘buffer’ op tegen o.a. de ziekte van Alzheimer. Echter, sporten is niet toegankelijk voor alle lagen van de bevolking.

 

De stelling:

De overheid moet sport gratis toegankelijk maken voor iedereen, zodat we allemaal gezond oud kunnen worden


» Lees verder

Stelling 25: Nederland en hersenonderzoek


De economie van Nederland krabbelt weer iets op, maar maakt nog geen grote groei door. Een stimulans vanuit de overheid kan dus geen kwaad. Hersenonderzoek kan leiden tot slimme innovaties en verlagen van kosten in bijvoorbeeld de gezondheidszorg.

 

De stelling:

Extra investeringen vanuit de overheid in hersenonderzoek maakt Nederland welvarender


» Lees verder

Stelling 24: Zorgverzekering en medicatie


Zorgverzekeringen hebben tegenwoordig veel macht. Zij bepalen namelijk welke medicatie vergoed wordt, maar in sommige gevallen ook wat er voorgeschreven moet worden. Gaat het financieel belang boven onze gezondheid?

 

De stelling:

De zorgverzekeringen moeten niet langer bepalen welke medicatie vergoed wordt


» Lees verder

Stelling 23: Oversimplificatie van de wetenschap


In de (populaire) media wordt veel geschreven over de hersenen. Om het voor iedereen begrijpelijk te maken, worden bepaalde complexe processen vaak versimpeld opgeschreven, waarbij de inhoud niet altijd meer (feitelijk) juist is. Mensen worden in sommige gevallen dus verkeerd voorgelicht, maar of ze het zonder simplificatie zouden begrijpen, is nog maar de vraag.

 

De stelling:

Kennis over de hersenen wordt te veel gesimplificeerd in de populair wetenschappelijke journalistiek


» Lees verder

Stelling 22: Voel je goed!


Met deep brain stimulation worden elektroden in de hersenen geïmplanteerd die ervoor kunnen zorgen dat bepaalde symptomen van (hersen)ziekten minder worden. Wellicht werkt deep brain stimulation ook bij mensen die zich somber voelen. Moet het mogelijk zijn om bij deze mensen ook elektroden in te brengen?

 

De stelling:

Het moet voor iedereen mogelijk zijn om deep brain stimulation te krijgen, wanneer men zich niet gelukkig voelt


» Lees verder

Stelling 21: Hersenscans ter verdediging


Iemand die een misdaad heeft begaan, heeft mogelijk een hersenafwijking, waardoor hij of zij moeite heeft impulsen te onderdrukken. Oftewel: de dader kan er niets aan doen dat hij/zij een misdaad heeft gepleegd. Een MRI scan kan aantonen of er structurele of functionele afwijkingen in de hersenen zijn die het gedrag van de verdachte kunnen verklaren, wat mogelijk gevolgen heeft voor de strafbepaling.

 

De stelling:

Hersenscans mogen enkel door de verdediging ingezet worden in de rechtszaal


» Lees verder

Stelling 20: Vertrouwen door controle


Het vertrouwen in de wetenschap wordt geschaad door fraudezaken die aan het licht komen. Sommige wetenschappers creëren hun eigen data, terwijl anderen (bewust of onbewust) onnauwkeurig omgaan met voorgaand werk van zichzelf of collega’s. Dit is een groot probleem in de wetenschap en moet opgelost worden.

 

De stelling:

Vertrouwen van het algemene publiek in de wetenschap kan enkel worden gewaarborgd door foutloze en (dus) zeer precieze controle van wetenschappelijk werk


» Lees verder

Stelling 19: Ouderdom op werkvloer


Mensen worden ouder en moeten daarom langer werken. De vraag is of het brein ook gezond ouder wordt en of oudere mensen dus ook nog voldoende presteren op de werkvloer. Een arbeidskracht die niet goed functioneert, is namelijk een dure arbeidskracht.

 

De stelling:

Hersenonderzoek moet zich focussen op middelen om ouderdom tegen te gaan, zodat iedereen langer (goed) functioneert op werk


» Lees verder↑ Naar boven