Informatie

Missie

Het bevorderen van interdisciplinaire discussie omtrent onderwerpen die raakvlak hebben met (neuro)wetenschap, maatschappij en bedrijfsleven.

Onze uitgangspunten zijn:

  1. De neurowetenschappen moeten toegankelijk zijn voor het brede publiek
  2. De neurowetenschappen behoren transparant te zijn
  3. Vragen en problemen uit de maatschappij moeten richting geven aan hersenonderzoek
  4. Bevindingen uit de neurowetenschappen moeten maatschappelijke implicaties hebben
  5. Echter, fundamenteelneurowetenschappelijk onderzoek moet nooit in het geding komen
  6. Interdisciplinaire samenwerking is essentieel voor innovatie
  7. Hersenonderzoekers zijn ambassadeurs van de neurowetenschappen


↑ Naar boven